Welkom bij Het Ontzorg Team

Wij als Het OntzorgTeam zijn zeer nauw betrokken bij de mantelzorgontwikkelingen die na de zorgtransitie van 2015 plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden. Mantelzorg wordt intensiever, langduriger en omvangrijker. Wij willen een bijdrage leveren door mantelzorg onder de aandacht te brengen, mantelzorgers te laten waarderen en mantelzorgers te laten erkennen, ook op hun werk. Wij willen een bijdrage leveren door mantelzorgers te verbinden: met hun naasten, met vrijwilligers, met de buurt, met zorgverleners, met de middenstand, met lokale professionele diensten én… met elkaar. Wij als Het OntzorgTeam geloven in duurzame participatie van buurt, grootouder, kind én kleinkind…

Wat is ons werkgebied

We zijn actief in de regio Noord-Limburg. We werken nauw samen met Noord-Limburgse gemeenten.

Wat doen we?

We nemen regeltaken van u over. We ondersteunen u en we bemiddelen op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën. Hiervoor maken we gebruik van een eigen platform, waarbij we vraag en aanbod bij elkaar brengen.  Hiervoor ontwikkelen we o.a. een mantelzorgapp welke u als mantelzorger eerste hulp biedt. U kunt immers van de één op andere dag zomaar ineens mantelzorger worden.  Deze app is een gebruikersvriendelijk en flexibel hulpmiddel voor de mantelzorger, alle hulpmantelzorgers en het sociaal netwerk rondom de mantelzorg.  De app brengt u bij de juiste persoon, organisatie, agendabeheer en benodigde documenten. Ook verzorgen wij sinds 2015 voor de gemeenten Venlo het mantelzorgcompliment middels de mantelzorgpas en -vouchers. Vanaf 2017 verzorgen we ook de mantelzorgpas voor de gemeente Gennep.

Mantelzorgapp                  - voor de mantelzorger

Mantelzorgcompliment  -  voor de mantelzorger