Welkom bij Het Ontzorg Team

Wij als Het OntzorgTeam zijn zeer nauw betrokken bij de mantelzorgontwikkelingen die na de zorgtransitie van 2015 plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden. Mantelzorg wordt intensiever, langduriger en omvangrijker. Wij willen een bijdrage leveren door mantelzorg onder de aandacht te brengen, mantelzorgers te laten waarderen en mantelzorgers te laten erkennen, ook op hun werk. Wij willen een bijdrage leveren door mantelzorgers te verbinden: met hun naasten, met vrijwilligers, met de buurt, met zorgverleners, met de middenstand, met lokale professionele diensten én… met elkaar. Wij als Het OntzorgTeam geloven in duurzame participatie van buurt, grootouder, kind én kleinkind…

Afdrukken